Digitization boosts the literary selection at the libraries/ Digitaliseringen styrker de danske bibliotekers litteraturtilbud

In times of digitization and a growing literary market of diversity, the libraries enforce the information and knowledge and access to literature. Digitization supports the literary conversation both on the web and at the library.

Since 2002, Danish libraries have been running a collaborative website on literature called litteratursiden.dk. The growth has been explosive and today it has more than 200.000 unique visitors every month. Content is primarily being created by a team of dedicated editors and writers; however, registered users can write blogs, post comments, or join online reading societies to discuss reading experiences with authors and other users. It is an important focal point in the strategy to not only give access to books and information. The lively conversation on literary subjects is continued via Litteratursiden and the social media.

Ebooks and audio books have also become a part of the library. Through a platform called eReolen, Danish libraries have given access to loads of ebooks and audio books since 2011. As a part of this solution, eReolen have an ongoing dialogue with publishers on different business models. High circulation numbers on popular titles are by some publishers seen as a threat to the commercial market, but obviously the challenge seems to be digitization itself, and not the libraries.
Literature in digital form

Today, literature is not only contained in books as we know them. This is Illustrated/indicated by the experiments of digital publishing development. SMS-short stories, literary apps, and digital literature is co-existing side by side with printed books. At the same time, the circuit of traditional publishing has literally been revolutionized by all this technology: Today, the distance between author and reader has diminished into one single click. Also, certain kinds of literature is living in closed environments and are hard to encounter without guidance. It is the libraries duty to evaluate and market both digital and experimental literature. Some years ago I was part of the project “Litteraturen finder sted” (The literature takes place), which scrutinized the way new forms of literature became a part of the local library, its materials and physical facility. Focusing on terms like digital literature, self-publishing and publishing at small publishing houses, the project became a milestone for libraries promoting exclusive literature.

It has clearly become more difficult to navigate online. Large and complex currents ofinformation makes it hard to choose what to read, what to believe and there is no longer a limit between those who publish and those who doesn’t. Therefore, it is more important than ever that libraries take action upholding the role as one of the last information filters of our time. In my perspective, libraries must inspire people to read all the good books buried in the shadow of bestsellers. It is crucial that libraries act different than commercial players on the market by choosing certain books from others and sharing their knowledge on these books both in the digital and physical library.

The library as curator
Deep reading experiences are easily missed when you focus on one type of literature, and we are kept in the same kind of reading even more if we use the “customers who bought this book also bought”-function on amazon. It automatically finds the bestsellers and makes it a lot harder to cross the line into unknown territory where reading surprises you. At Litteratursiden, we see an increasing demand of lists entitled “books similar to Jo Jo Moyes” (or other popular writers). The good thing about these recommendations is that they are handpicked by a librarian, not a machine.

At the physical library, we also try to facilitate in new innovative and digital ways. The librarian increasingly becomes a curator who brings literature up front through different digital platforms. In collaboration with authors and other parts of the literary society, interaction between readers and the work itself is made possible – sometimes the reader/user is even asked to co-produce a part of literature itself. In this way, development of digital technology is helping us create more conversations and meetings at the library with literature as the main subject, and at the same time, it ensures a better and healthier society in times when gathering around literature seems more essential than ever.

Translated by Thomas Vang Glud

***

I en tid hvor digitaliseringen danner grobund for et mangfoldigt litterært marked, understøtter bibliotekerne via deres digitale services både formidlingen og tilgængeligheden af litteratur. Samtidig er digitaliseringen med til at sætte skub i stadig flere samtaler om litteratur både på nettet og i det fysiske bibliotek.

Siden 2002 har folkebibliotekerne drevet et fælles website om litteratur, litteratursiden.dk. Websitet er siden åbningen vokset eksplosivt og har i dag 200.000 unikke besøgende om måneden. Ud over redaktionelt indhold kan brugerne bl.a. diskutere bøger med hinanden og i dialog med forfattere i digitale læseklubber. Litteratursiden.dk er således et omdrejningspunkt i bibliotekernes ønske om ikke blot at stille litteratur til rådighed, men at facilitere samtaler mellem borgerne om litteraturen. Også i den livlige samtale om litteratur på de sociale medier, spiller bibliotekerne en central og aktiv rolle.

Desuden har bibliotekerne siden 2011 givet borgerne adgang til at låne en lang række ebøger og lydbøger gennem den fælles digitale service, eReolen. Bibliotekssektoren har løbende dialog med forlagene om forskellige forretningsmodeller, da bibliotekernes mange udlån af ebøger af nogle forlag opleves som en udfordring for det kommercielle marked. Tilsyneladende er forlagenes udfordring dog mere digitaliseringen som sådan end bibliotekerne.

Litteratur i digitale formater
Den digitale udvikling har sammen med stadig flere litterære eksperimenter betydet at litteratur ikke kun findes i bøger. Sms-noveller, litterære apps, og digital litteratur eksisterer side om side med bøgerne. Samtidig er der markante ændringer i det litterære kredsløb: En forfatter kan i dag blot med et enkelt klik sende teksten ud til læseren og derudover lever nogle former for litteratur, f.eks. digital litteratur, kun i små lukkede kredsløb. Bibliotekerne bør også vurdere og synliggøre denne litteratur for brugerne. Jeg var således for flere år siden med i projektet ”litteraturen finder sted”, som undersøgte hvordan litteratur udenfor den traditionelle bog kunne blive en del af bibliotekernes materialer og formidling. Dette projekt var startskuddet for et større fokus på selvudgivelser, udgivelser på småforlag og digital litteratur i de danske biblioteker.

Alt tyder på, at det er blevet vanskeligere for folk at navigere og frasortere i den komplekse informationsstrøm på nettet, hvor enhver kan publicere. Her har biblioteket en vigtig opgave i forhold til at hjælpe med at filtrere den megen information. Desuden bliver det fra mit ståsted mere og mere påtrængende for bibliotekerne at inspirere folk til at læse nogle af de mange gode bøger, som lever i skyggen af bestsellerne. Derfor er det helt afgørende at bibliotekerne er den litterære aktør, der adskiller sig fra de kommercielle aktører: udvælge bøger og formidle dem digitalt og i det fysiske bibliotek.

Bibliotekaren som kurator
Vi går nemt glip af stærke læseoplevelser, når vi får øje på nogle bestemte bøger og overser andre. Samtidig er der en risiko for, at vi fastholdes i den samme type læseoplevelse, især hvis vi bruger ”Andre har også købt”-listerne på Amazon, som automatisk peger på bestsellerne og gør det sværere at bevæge sig over i nye universer og blive overrumplet af læsningen. På Litteratursiden oplever vi større og større efterspørgsel på emnelister og lister med ”noget der ligner” et bestemt forfatterskab, hvor hver enkelt bog på listen er håndplukket af en bibliotekar og altså ikke automatisk føjet til listen som på Amazon.

Også i de fysiske biblioteker er der arbejdet innovativt med at udvælge og formidle litteraturen i de nye digitale formater. Bibliotekaren bliver her i stigende grad en kurator, som i samarbejde med forfatterne og andre aktører på litteraturområdet bringer værkerne i spil via forskellige digitale platforme i biblioteket og ofte med en eller anden grad af interaktion mellem borger og værk eller endda via en medproduktion fra borgerens side. Dermed er den digitale udvikling også med til skabe flere samtaler og møder om litteratur i det fysiske bibliotek, og den er i samme gestus med til at sikre fællesskabet omkring litteraturen i en tid, hvor mødet om litteraturen er essentielt.

Lise Vandborg

Lise Vandborg ist Journalistin mit einem Master of Arts in Skandinavistik, Literatur und Philosophie. Seit 2003 ist sie Chefredakteurin von der Literaturwebsite litteratursiden.dk. Von 2000 bis 2002 war sie Beraterin bei der Nordischen Literature und Bibliotheken Kooperation.

Lise Vandborg, journalist and cand.mag in Scandinavian Language and Literature and philosophy. Since 2003 editor-in-chief at Litteratursiden.dk (Literature site) - the libraries site about literature. From 2000-2002 consultant at Nordic Literature and Library cooperation (The Nordic Council of Ministers).

Lise Vandborg ist Journalistin mit einem Master of Arts in Skandinavistik, Literatur und Philosophie. Seit 2003 ist sie Chefredakteurin von der Literaturwebsite litteratursiden.dk. Von 2000 bis 2002 war sie Beraterin bei der Nordischen Literature und Bibliotheken Kooperation.

Lise Vandborg, journalist and cand.mag in Scandinavian Language and Literature and philosophy. Since 2003 editor-in-chief at Litteratursiden.dk (Literature site) - the libraries site about literature. From 2000-2002 consultant at Nordic Literature and Library cooperation (The Nordic Council of Ministers).

Alle Beiträge von Lise Vandborg

Mein Besuch

0 Einträge Eintrag

Voraussichtliche Besuchszeit

Liste senden